Zadowolenie z życia zawodowego , oceniana jest przez pryzmat osiągnięć w miejscu pracy.

Młodzi, są zdania, że po zakończeniu edukacji robota będzie na nich czekać , nic bardziej mylnego . Owszem zatrudnienie czeka, ale dla wykwalifikowanych w w danej specjalizacji albo dla młodych za niską płacę. Lata, kiedy zdobywanie umiejętności dawałogwarantem otrzymania dobrze wynagrodzenia, skończyły się, rynek nie potrzebują pracowników dobrze wykształconych , ale posiadających osobowość ,   które zaowocują do przysparzania firmie dochodów .Kreatywność , odwaga to walory cenione przez pracodawców , zatrudnienie dla takich młodych silnych psychicznie ludzi jest dostępne. Wymagania społeczeństwa, co do wymiaru wynagrodzenia za pracę podnoszą się, obywatele chcą więcej zarabiać , bo ich ambicje są większe, chcą więcej mieć i zagwarantować swoim rodzinie godne życie. 

Zadowolenie z pracy jest ważne , bycie cenionym przez pracodawcy również , zgranie tych przesłanek z satysfakcjonującym wynagrodzeniem postrzegane jest za powodzenie w życiu zawodowym. Emigracja w poszukiwaniu pracy jest ciągle postrzegana , jako jedna z alternatyw , jednak czym człowiek starszy , tym bardziej myśli o pozostaniu w kraju . Zajęcie, dzięki której człowiek może zapewnić dla siebie i bliskich mieszkanie oraz wysoki standard życia,  jest dostępne tylko dla niektórych . 

bästa dejtingsidan

Stanowiska takie jak menadżer, stwarzają możliwość osiągnąć wysokie pieniędzy, ale obowiązki takie łączą się z z całym dniem spędzonym w pracy, przeżywaniem sytuacji stresujących i przymusem poradzenia sobie coraz większym wymaganiom . Traktowanie obowiązków zawodowych, jako przykrego obowiązku, konieczności jest nie tylko niekorzystne dla pracownika ,  ale także dla pracodawcy , niesatysfakcjonująca praca to niezadowolony podwładny,  który jest mniej wydajny , jest wiecznie wyczerpany i zdenerwowany.